Tổng quan về công ty

Công Ty TNHH Cơ Khí TM Nhật Long

Trụ sở chính: Số 43 Đường 245,  Khu phố 5, Phường Tân Phú, Quận 9, TP. HCM  

Chi nhánh: Số 34 Đường 245, Khu phố 5 ,Phường Tân Phú, Quận 9, TP. HCM

Điện thoại: (+84.28) 37250362 – 37250978

Fax : (+84.28) 37330173
Email: cokhi@nhatlong.com.vn
Website: nhatlong.com.vn

Xem thêm »