Thông tin về các tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành công nghệ chế tạo máy.

Tin mới nhất

18.06.2021

BẢNG TRA DUNG SAI KT TIÊU CHUẨN DIN ISO 2768

Bảng tra dung sai kích thước thẳng và góc theo tiêu...
Xem thêm
18.06.2021

TEST

Xem thêm
02.06.2021

Dự án làm mát nhà xưởng bằng thảm xanh thực vật

Xem thêm