Giới thiệu công ty

A. THÔNG TIN PHÁP LÝ
 
Tên công ty   : CTY TNHH CƠ KHÍ - TM NHẬT LONG
Trụ sở chính     : Số 43 – Đường 245 – Khu phố 5 – Phường Tân Phú – Quận 9 – TP. HCM 0 
Chi nhánh         : Số 34 – Đường 245 – Khu phố 5 – Phường Tân Phú – Quận 9 – TP. HCM
Điện toại         : (+84.28) 37250362 – 37250978
Fax               : (+84 37330173
MST               : 0301677821
Email             : cokhi@nhatlong.com.vn
Website           :
nhatlong.com.vn
Ngày thành lập    : 26-03-1999
Vốn điều lệ       : 15.000.000.000 VND
Quy mô            : 30-50 người 
 
 
Người đại diện    : Nguyễn Ngô Long
Chức vụ           : Giám đốc     
Điện thoại        :(+84.8)903949238