HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

KẾ TOÁN 0909 949 238

KỸ THUẬT 2 0906849238

KỸ THUẬT 1 0906 949 238

Hotline:
0906 949 238

Thống kê

Online:

Tổng cộng: 108888

Sản phẩm

 

Bánh răng thẳng m=14, z =138

Mã sản phẩm
Giá 0

Chúng tối nhận gia công các bộ truyền bánh răng theo yêu cầu khách hàng kích thước đường kính lên đến 2300mm